FALSAFAH

YES! mendokong falsafah “Kecemerlangan Pelajar” secara holistik merangkumi dimensi akademik, nilai murni, kualiti kepimpinan, budaya hidup sihat dan daya inovasi.

Namun, YES! akan merujuk kepada Dasar dan Falsafah Pendidikan Negara sebagai panduan dan pedoman hala tuju dan pendekatan gerak kerja yang dikelolakan oleh penggerak YES!